Multi-sport

Omdat de eisen voor de verschillende ondergronden te veel van elkaar verschillen is het moeilijk om semi-contactsporten (zoals voetbal) of contactsporten (zoals rugby) te combineren met sporten zonder fysieke contact (zoals tennis).

Daarom zijn de volgende combinaties voor multi-sport velden mogelijk:


Om de beste ondergrond te kunnen maken is het noodzakelijk om te weten wat de hoofdsport wordt.

Tennis en hockey of hockey en tennis?
Als tennis de belangrijkste sport is zal tennis ook het uitgangspunt voor de ondergrond van het veld. Een zachtere shockpad (bijvoorbeeld de ProPlay-Sport15/215 in plaats van dee ProPlay-Sport15) is voldoende.

ALs hockey de belangrijkste sport is zal dat ook het uitgangspunt zijn voor de ondergrond van het veld. Dit kan geen waterveld zijn, omdat de balstuit dan veel lager is dan de vereiste 80%. De beste ondergrond zal een gevulde ondergrond zijn geschikt voor hockey met een stuggere shock pad, bijvoorbeeld de ProPlay-Sport15/215 in plaats van de ProPlay-Sport17.

Hockey en voetbal of voetbal en hockey?
Als hockey de hoofdsport is, zal het uitgangspunt een ondergrond zijn die geschikt is voor hockey. Omdat voetbal een semi-contactsport is en ‘slidings’ een belangrijk onderdeel vormen van het spel, zal een ongevulde ondergrond (waterveld) niet geschikt zijn. De beste ondergrond is kunstgras gevuld met zand, maar met een zachtere shock pad, bijvoorbeeld de ProPlay-EcoSport of de ProPlay-Sportf20 in plaats van de ProPlay-Sport17.

Wanneer voetbal de belangrijkste sport is, zal het uitgangspunt een met zand of rubber gevulde ondergrond zijn of een zandgevuld 4G voetbalveld. In het eerste geval moet dit worden gecombineerd met een stuggere/dunnere shock pad (bijvoorbeeld de ProPlay-Sport17) of een veel dunnere shock pad (zoals de ProPlay-EcoSport) in plaats van de ‘reguliere’ ProPlay-Sport20 shock pad. De laatste zal gecombineerd worden met een zachtere/dikkere shock pad (bijvoorbeeld de ProPlay-Sport17) in plaats van de ‘reguliere’ ProPlay-Sport15/215 shock pad.

Voetbal en rugby of rugby en voetbal?
Voetbal en rugby zijn sporten die veel op elkaar lijken als het gaat om de ondergrond waarop gespeeld wordt. Beide sporten zijn contactsporten en hebben een ondergrond nodig die voor grip zorgt en in staat is schokken op te vangen. In rugby zijn hardere klappen te verwachten dan in voetbal, want ‘vliegende’ tackles zijn een belangrijk onderdeel van de sport.

Wanneer voetbal het uitgangspunt is en het kunstgras heeft een lage poolhoogte, het veld wordt gevuld met zand en de de ProPlay-Sport20 shock pad wordt toegepast, is de combinatie met rugby al mogelijk omdat een kritische valhoogte van meer dan 1 meter haalbaar is. Een ProPlay-Sport23 zorgt zelfs voor een valhoogte van 1.4 meter, zonder dat dit teveel deformatie met zich meebrengt.

Wanneer rugby de belangrijkste sport is, maakt een met zand en rubber gevuld veld met een standaard poolhoogte en de ProPlay-Sport20 shock pad, een combinatie met voetbal al mogelijk. Bij voetbal is een hoge (voet)stabiliteit belangrijk. Door het vervangen van de shock pad ProPlay-EcoSport zal de (voet) stabiliteit worden verhoogd zonder afbreuk te doen aan de kritische valhoogte.

Wanneer het niet uitmaakt welke van de twee sporten als uitgangspunt wordt genomen kan de ondergrond een kunstgras zijn met medium poolhoogte, gevuld met zand en rubber in combinatie met de ProPlay-Sport20.

Multi Game Areas


Multi Game Areas (MuGa's) zijn multifunctionele speelvelden. Ze zijn met name te vinden in stedelijke gebieden waar de jeugd balsporten beoefend zoals voetbal of basketbal. Deze speelvelden zijn traditioneel van beton of beklinkerd maar kunstgras wordt ook steeds populairer. Hierbij wordt meestal gekozen voor een zand gevuld veld of low-end hockey kunstgrasveld. Het zand is nodig om het kunstgras op z'n plek te houden en het te beschermen tegen vandalisme. Maar met ongeveer 20% is de shockabsorptie erg laag.

De ProPlay-MP shock pad (multi purpose), met een dikte van 18 mm en lage densiteit, verhoogt de shock absorptie tot boven 50%. Het is een kosten effectieve manier om comfort toe te voegen aan kunstgras dat gebruikt wordt voor speelvelden.


ProPlay-MP

Get specs